Dyreetik

Dyreetik

Karen Blixen:

"Dyrene er givet i vore Hænder endnu mere værgeløse end Børnene"

Lille lam behøver menneskehånd

 

 De anonyme dyr

Vi har vænnet os til, at produktionsdyr bliver vurderet på, hvad der kan svare sig i kroner og ører. Dyrene skal helst være anonyme størrelser, hvor det, der især forskes i, er hvad der giver økonomisk gevinst.

Der har derfor i årevis været arbejdet på  at ændre dyrene, så de bedre kan imødegå de industrielle krav til dyrehold.

Dyrenes behov

Men stadig har dyrene dog behov, som ikke helt er avlet bort. De har f.eks. deres specielle aktivitetsbehov afhængig af race, og specielle behov for foder afhængig af dyreart. Levende væsener har behov for kærlighed og omsorg - det gælder os mennesker, det gælder vores hunde og katte, men også køer, grise, får, kyllinger og hvad vi ellers spiser.

Højest mulig produktivitet

Forbrugerne  og mellemled presser ofte producenterne til at producere billigt. Dvs. at produktionsudgifterne skal ned, og dyrene skal presses. Der er i Danmark en udbredt holdning om, at det er dyremishandling af tvangsfodre gæs og ænder, for at de producerer en stor lever. Ikke desto mindre ser man foie grois på menukortet på de fine spisesteder.  Det undrer mig...

Er flg. mon dyremishandling:

  • gæs og ænder, der går tæt på stald eller ude på sort jord uden græs.
  • gæs og ænder, der ikke kan bade i vand, som de vandfugle, de er er?
  • gæs, ænder og lam, der ikke har ren tør halm at ligge på, selvom de nyder det
  • lam, der aldrig kommer ud på græs, men går uklippede på stald og er våde i pelsen, fordi de ikke kan komme af med deres overskudsvarme? Og hvor mange mon der går i disse stalde, når der ikke er de økologiske minimumspladskrav?
  • det lille nyfødte lam, der ligger i hjørne og dør, fordi det behøver starthjælp af menneskehånd (se foto øverst på denne side, dette lam behøvede starthjælp, fik det og klarede sig)
  • dyret med smerter, der ikke får dyrlægehjælp, fordi en dyrlægeregning ikke kan betales ud fra dækningsbidraget
  • får og lam, der føler de sig  sultne, fordi de mangler grovfoder (deres mæthedscenter styres af, hvor meget grovfoder, der er i deres maver. Kraftfoder fylder meget lidt, men giver hurtig tilvækst og gør det muligt at brænde fedt af grundet højt protein-indhold. Økologiske får og lam skal have meget grovfoder.)
  • hvor mange fjerkræ brækker vinger eller ben eller dør af stress under indfangning, transport og før slagtning?

Der er så mange overvejelser, man har som producent. For meget ofte er man nødt til at gå lige til grænsen for at have mulighed for et udkomme. Medmindre man selv sætter penge til, men bevarer sin selvrespekt, eller forbrugeren betaler lidt mere, så  varen kan produceres på anstændig vis.  Jeg ønsker ikke at gå på kompromis med min forståelse af dyrevelfærd.  Derfor vil det måske være lidt dyrere at købe noget fra mig.